Novinky

CENTRUM PRE PSYCHICKÉ FUNKCIE
 

Poďakovanie

30.08.2022

Nedávno sme spolu zažili nádherný, slnečný športový deň, ktorý sa niesol pod názvom Spojme Nádej s Radosťou. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a spolu s nami prekonávali pripravené úlohy na stanovištiach. Niektoré sme zdolali hravo a niektoré zase s pomocou našich najbližších, priateľov, či našich detí. Noví priatelia, dobrá nálada a spoločné...

Centrum pre psychické funkcie v spolupráci s Občianskym združením ODOS Otvorme dvere Otvorme srdcia pozýva klientov, rodinných príslušníkov, priaznivcov a priateľov na športový deň, ktorý sa uskutoční dňa 6.8.2022 o 10.00 hod., Sídlisko 1. mája, Tri kríže, Vranov nad Topľou. Účasť prosím oznámte mailom : odos.slovakia@gmail.com

Realizácia klinických štúdii na liečbu rôznych psychických ochorení