Psychoterapia


Umožňuje ľuďom viac porozumieť svojim problémom, vedieť niektoré z nich odstrániť, niektoré zdravšie riešiť, naučiť sa komunikovať a žiť v spoločnosti ostatných ľudí zdravšie.

  • Krátkodobá psychoterapia - individuálna alebo skupinová.
  • Dlhodobá psychoterapia 
  • Krízová intervencia
  • Terapeutická komunita