Tím Centra pre psychické funkcie

MUDr. Dagmar Breznoščáková, Ph.D

Psychiater, psychoterapeut, znalec v odbore psychiatria

Konateľka Neštátneho zdravotníckeho zariadenia Crystal Comfort s. r. o.

Výkonná riaditeľka občianskeho združenia Otvorme dvere, otvorme srdcia


Absolvovala Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach a VŠ vzdelanie 3. stupňa na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.

Krajský odborník pre psychiatriu MZ SR, predseda Psychofarmakologickej sekcie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, členka Rady Európy CPT za Slovenskú republiku, expert pre mental health pre Ministerstvo zdravotníctva SR pre Európsku komisiu, je predsedom občianskeho združenia "ODOS KE" na princípe štvorpartity - pacient - profesionál- príbuzný - verejnosť.

Prednáša a publikuje vo svojom odbore so zameraním na afektívne a úzkostné poruchy, najmä na bipolárnu afektívnu poruchu, komorbiditu duševných porúch a psychosomatické súvislosti, prednáša na Lekárskej, Právnickej a Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Pedagogickej fakulte PU v Prešove. Hovorí plynule anglicky.

Je (spolu)autorkou viac ako 100 odborných a vedeckých publikácií a kapitol v zahraničných aj domácich periodikách, autorkou psychoedukačných príručiek pre pacientov a ich príbuzných, držiteľkou ceny za najlepšiu originálnu prácu v časopise Psychiatria pre prax a osobnosťou v biografickej encyklopédii slovenských osobností "Who is who".


MUDr. Pavol Nálešník

Odborný zástupca a ošetrujúci lekár.


Absolvoval Lekársku fakultu Karlovej univerzity v Hradci Králové.

Špecializácia v odbore psychiatria.


Pracovné skúsenosti:

Vojenská nemocnica Košice

Psychiatrická nemocnica Michalovce

V súčasnosti pôsobí v Crystal Comfort s. r. o. - Centrum pre psychické funkcie ako ambulantný psychiater.

Hovorí plynule nemecky.

Pochádza a žije s rodinou v Michalovciach.

MUDr. Monika Biačková

Odborný zástupca a ošetrujúci lekár.


Absolvovala Lekársku fakultu Karlovej univerzity v Prahe.

Špecializácia v odbore psychiatria.


Pracovné skúsenosti:

Psychiatrické oddelenie Bardejov

Psychiatrická nemocnica Michalovce

V súčasnosti pôsobí v Crystal Comfort s. r. o. - Centrum pre psychické funkcie ako ambulantný psychiater.

Hovorí plynule anglicky a francúzsky.

Veľkú časť profesijnej kariéry sa venovala závislostiam, postupne všetkým psychickým poruchám a práci vo výskume - špecialistka v klinickom výskume.

Pochádza z Košíc, žije s rodinou v Michalovciach, jej najväčšou záľubou sú francúzske šansóny.

Mgr. Laura Kundrátová

Psychológ

Predsedníčka občianskeho združenia Otvorme dvere, otvorme srdcia


Absolvovala Filozifckú fakultu UPJŠ v Košiciach

Študijný odbor Psychológia

Pracovné skúsenosti:

Prax a výskum na 1. psychiatrickej klinike UNLP v Košiciach

Prax na Linke detskej dôvery v Košiciach

Prax v Rehabilitačnom stredisku pre ľudí s psychickými poruchami Združenie príbuzných a priateľov Radosť

Dobrovoľnícke činnosti a ambasádorka Ligy za duševné zdravie

V súčasnosti pôsobí v Crystal Comfort s. r. o. - Centrum pre psychické funkcie, Denný psychiatrický stacionár a je študentkou doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ.

V rámci profesie sa venuje komunitnej psychiatrii, podpornej psychoterapii a podpornej skupinovej psychoterapii. Taktiež sa venuje výskumu psychických problémov pri pacientoch so somatickým ochorením a nefarmakologickým intervenciám.

Pochádza a žije v Košiciach.

Mgr. Matej Hrabovský 

Absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a získal magisterský titul v odbore psychológia. Taktiež má bakalársky titul v odbore canisterapia a hipoterapia. 

Je certifikovaný kouč, mindfulness lektor a lektor autogénneho tréningu. O týchto a iných psychologických témach píše a natáča videá cez svoj projekt Blog Za Bytie na Facebooku, Instagrame, YouTube a Tiktoku, aby zdieľal možnosti na zvýšenie psychickej pohody pomocou mindfulness a relaxácie. Organizuje tiež workshopy na témy spojené s mindfulness a má koučovaciu prax. 

Od septembra 2021 je doktorandom na Ústave sociálnej a behaviorálnej medicíny y na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Anna Sotáková

Zdravotná sestra


Absolvovala Strednú zdravotnícku školu v Michalovciach.

Študijný odbor Praktická sestra.


Pracovné skúsenosti:

Opatrovateľské služby

V súčasnosti pôsobí v Crystal Comfort s. r. o. - Centrum pre psychické funkcie ako zdravotná sestra, študijná sestra a sestra v dennom psychiatrickom stacionári.