Rehabilitácia a resocializácia

V Centre pre psychické funkcie sa snažíme o sociálnu rehabilitáciu prostredníctvom:

 • komunity,
 • ergoterapie,
 • arteterapie,
 • sociálneho poradenstva,
 • sociálnej prevencie,
 • psychoterapie, 
 • rodinnej (sociálnej) terapie.

Prostredníctvom týchto aktivít precvičujeme a podporujeme:

 • vyjadrovanie emócií, 
 • komunikáciu, 
 • rozvíjanie kreativity, 
 • pamäti, 
 • učenia sa fungovať v bežnom živote, 
 • rozvoj praktických zručností,
 • upevňovanie vlastnej zodpovednosti za svoj zdravotný stav.