CENTRUM PRE PSYCHICKÉ FUNKCIE (CPPF)

Ambulancie v špecializačnom odbore 

Psychiater & Psychoterapeut

M. R. Štefánika 2427. 09301, Vranov nad Topľou

Centrum pre Psychické Funkcie (CPF) poskytuje zdravotnú starostlivosť v celom rozsahu psychiatrickej problematiky, komplexné vyšetrenie, diagnostiku a liečbu psychických porúch (ochorení) ambulantnou cestou, v indikovaných prípadoch odporúčaním ústavnej liečby, vyšetrenie po odobratí vodičského oprávnenia z dôvodu užitia psychoaktívnej látky, atď. Ambulancia zabezpečuje diagnostiku, liečbu a dispenzárnu starostlivosť o pacientov s psychickými poruchami, prevenciu a poradenstvo pre týchto pacientov a tiež pre ich príbuzných a opatrovateľov.

Zaoberáme sa diagnostikou a liečbou duševných porúch rôzneho spektra počnúc úzkostnými poruchami (panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha, zmiešaná anxiózne-depresívna porucha, obsedantne-kompulzívna porucha, reakcie na stres), depresívnymi poruchami rôznej etiológie, organickými poruchami vrátane demencií a organického poškodenia mozgu a CNS, určitými poruchami súvisiacimi s alkoholom aj najzávažnejšími psychickými poruchami v zmysle psychóz.

Ponúkame možnosť psychoterapie - skupinovej alebo aj individuálnej. V rámci psychiatrickej ambulancie funguje už niekoľko rokov A-skupina pre ľudí s problematikou závislostí a BAP skupina - zameraná na pomoc pacientom s bipolárnou afektívnou poruchou (individuálna psychoterapia, rodinná terapia, skupinová psychoterapia, nácvik relaxačných techník).

Pre zabezpečenie chodu špecializovanej ambulancie v odbore psychiatria a psychoterapia sa svojim klientom a pacientom s vysokou odbornosťou a ľudským prístupom venuje tím odborníkov - lekári, sestry, psychológovia, terapeuti, administratívni zamestnanci. Aktuálne v našom zariadení pracujú traja psychiatri, dvaja psychológovia, psychoterapeut, sestra, dvaja peer konzultanti. Viac sa o nich dozviete tu: Tím CPPF

Zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti máme uzatvorené so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Služby poskytujeme všetkým ľuďom, ktorí potrebujú pomoc v zvládaní svojho psychického prežívania, pri riešení svojich vnútorných či vzťahových problémov, pri riešení partnerských a rodinných či pracovných vzťahov. MUDr. Breznoščáková Dagmar, Ph.D.

konateľ NZZ