Zotavenie

Zisti viac rozkliknutímPutovná výstava "CESTA MÔJHO ZOTAVENIA"Stigma a sebastigma vytvárajú hradby z úzkosti, strachu z inakosti a z nepoznaného. Svojimi dielami ľudia so skúsenosťou s psychickými poruchami ponúkajú možnosť nazrieť do ich vnútorného sveta a ponúkajú inšpiráciu ako sa vyrovnať so svojou skúsenosťou s chorobou. 

Cesta zotavenia človeka má veľa podôb. Vedú k prijatiu, pokore, vďačnosti a láskavosti k sebe a iným. 

To sú hodnoty, ktoré ľudia so skúsenosťou s duševným zdravím ponúkajú, aby sme všetci bez rozdielu mohli žiť plnohodnotné a naplnené životy. 


Expozícia výstavy je vytvorená z dverí, ktoré vytvárajú pomyselný múr stigmy, ktorý nás rozdeľuje. Uprostred sú dvere, ktoré sú otvorené a ponúkajú možnosť prejsť na druhú stranu a nechať sa inšpirovať, spoznať sa navzájom. 

Možnosť rozhodnúť sa využiť túto príležitosť a fyzicky prejsť cez otvorené dvere nás môže splnomocniť prekročiť tieň stigmy, strachu z neznáma a k odvahe prevziať zodpovednosť za svoje životy.