KonzultácieStretnutia s odborníkmi za účelom návrhu riešení problému určitého druhu:

  • Psychiatrické vyšetrenie na neliečebné účely - odborné psychiatrické vyšetrenie a vypracovanie lekárskeho posudku na neliečebné účely nehradené zdravotnou poisťovňou pre potreby rôznych úradov, poisťovní, zamestnávateľa...
  • Psychiatrické vyšetrenie vodičov po odobratí vodičského preukazu pre účely Dopravného inšpektorátu Policajného zboru. Pacient hradí sám, podľa aktuálneho cenníka.
  • Ambulantná súdom nariadená psychiatrická liečba - ochranná liečba.
  • Psychiatrická starostlivosť v domovoch sociálnych služieb.


Ponúkame možnosť konzultačných služieb s:

  • psychiatrom,
  • psychoterapeutom.