Poďakovanie

30.08.2022

Nedávno sme spolu zažili nádherný, slnečný športový deň, ktorý sa niesol pod názvom Spojme Nádej s Radosťou. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a spolu s nami prekonávali pripravené úlohy na stanovištiach. Niektoré sme zdolali hravo a niektoré zase s pomocou našich najbližších, priateľov, či našich detí. Noví priatelia, dobrá nálada a spoločné prekonávanie prekážok nám zahriali srdiečka a rozjasnili naše životy. Sme presvedčení, že budúci rok budeme v tradícii športového dňa opäť pokračovať . Ďakujeme.