Voľné pracovné miesto

30.08.2022

Koordinátor koprodukcie @ Liga za duševné zdravie

Koprodukcia je metodika prevzatá z Írska, ktorej podstatou je stretávanie sa s ľuďmi so skúsenosťou s duševnou poruchou - jednak so zažitou skúsenosťou (pacientami) a jednak s príbuznými - s cieľom formulovať, čo ľudia so skúsenosťou potrebujú, čo nemajú, čo ich hnevá, čo navrhujú a teda aké majú predstavy o tom, ako by mal vyzerať systém starostlivosti o duševné zdravie. Neexistuje skupina ľudí, ktorí by lepšie rozumeli tomu, ako systém v súčasnosti funguje a ako by fungoval mať, ako práve tí, ktorí sú jeho klientami. Zadanie sa môže zdať náročné, ale ak vytvoríme na stretnutiach bezpečné prostredie a ak vzbudíme pocit, že má zmysel hovoriť, sme si aj za základe skúseností zo zahraničia istí, že ľudia začnú hovoriť a budú prinášať množstvo skvelých myšlienok. Po úvodných stretnutiach sa do skupiny prizvú zástupcovia samospráv, poskytovateľov starostlivosti (psychiatri, psychológovia, sociálni pracovníci a iní), zástupcovia VUC a nakoniec aj štátu. Základnou pracovnou metódou koprodukcie je rovnosť všetkých účastníkov stretnutí - hlas pacienta má rovnakú váhu ako hlas psychiatra, alebo hlas zástupcu mesta. Liga zabezpečí pomoc pri úvodných stretnutiach a pomôže koordinátorovi prevziať neskôr vedenie stretnutí. Prípadne stretnutia môžu viesť samotní prítomní a koordinátor ich bude iba organizovať a robiť z nich zápisy. Týmto krokom sa nám podarí otočiť logiku toho, ako dosiahnuť reálnu zmenu v mnohých oblastiach a predovšetkým v oblasti peer konzultingu, ktorý je prirodzeným ďalším krokom a na ktorom budeme ďalej spoločne pracovať cez naše projekty na jeseň "zhora" a cez koprodukciu "zdola" tak, aby sa tieto aktivity jedného dňa stretli a peer konzultanti zaktivovaní týmto projektom by mohli tvoriť základ celej komunitnej starostlivosti v budúcnosti. Celkovo by sme cez tento projekt mali zorganizovať stovky stretnutí v priebehu jedného roka a zaktivovať pacientov a príbuzných tak, aby politici už nemohli odsúvať tému duševného zdravia a aby sa niečo aj skutočne zmenilo. Zaktivovanie týmto spôsobom má výhodu, že navrhovaná reforma bude vychádzať zo skutočných potrieb ľudí a títo budú rozumieť tomu, čo chcú od štátu. My sme iba sprostredkovateľ tohto procesu.

Miesto práce: Trnavský kraj ALEBO Nitriansky kraj ALEBO Prešovský kraj

Termín nástupu: Dohodou

Druh pracovného pomeru: Plný úväzok

Mzdové podmienky (brutto): 1 440 EUR / mesiac

Pracovná zmluva má trojmesačnú skúšobnú dobu, počas ktorej je možné z ktorejkoľvek strany zmluvu okamžite vypovedať. Zmluva je na jeden rok s potenciálnym predĺžením, ak sa nám podarí na predĺženie získať finančné zdroje.

Podmienkou na prijatie na pozíciu koordinátora koprodukcie je zažitá skúsenosť v oblasti duševného zdravia a stabilizovaný stav.

Náplň práce: V každom uvedenom kraji na lokálnej úrovni miest treba organizovať takéto stretnutia, zabezpečiť na ne miesto, angažovať do nich ľudí - pacientov aj rodinných príslušníkov (rodinných príslušníkov iných pacientov ako sú prítomní na konkrétnom stretnutí), robiť zo stretnutí stručné zápisy, čo bolo pointou stretnutí a posúvať diskusiu na ďalšom stretnutí o krôčik ďalej - zápisy a skúsenosti zo stretnutí sa budú stretávať u projektového manažéra a ďalej cez Ligu za duševné zdravie budú komunikované rôznym zástupcom štátu v momente, keď to bude vhodné. Pracovná náplň teda zahŕňa jednak organizačnú prácu, ale je nevyhnutné aj vedieť viesť diskusiu a robiť z nej zápisy (v bodoch, nie klasické zápisnice, ktoré si nikto nikdy nečíta).

Kontakt v prípade záujmu:

JUDr. Andrej Vršanský - výkonný riaditeľ, Liga za duševné zdravie SR, o.z. , +421 903 208 963, andrej.vrsansky@dusevnezdravie.sk