Návšteva Komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím

23.06.2023

Dňa 23.6.2023 nás navštívil v našom Centre tím z Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím na čele s pani ombudsmankou Zuzanou Stavrovskou a primátorom mesta Vranov nad Topľou, Jánom Raganom. Na milom stretnutí s klientami Centra nás pani komisárka oboznámila s činnosťou úradu a aktivitami, ktoré smerujú k posilneniu práv pacientov.


Rozhovor s MUDr. Dagmar Breznoščákovou si môžete pozrieť tu: https://fb.watch/lHDne1Ut20/