Klinické štúdie

17.03.2021

Realizácia klinických štúdii na liečbu rôznych psychických ochorení

Cieľom klinických štúdii je rozvíjať vedecké poznanie a vyvíjať potenciálne možnosti liečby. Pomáhajú nám pochopiť, či a ako skúšaný liek účinkuje a či je bezpečný. Na dôsledne kontrolovaných klinických štúdiách sa každý rok zúčastňujú tisíce dobrovoľníkov z celého sveta. To nám pomáha prinášať nové a lepšie spôsoby liečby.

Vaša účasť môže pomôcť prehĺbiť lekárske poznatky o liečbe psychických ochorení ako aj vedecké poznatky o účinnosti rôznych liekov.

Ak sa rozhodnete pre účasť v klinickom skúšaní, pridáte sa k ľuďom, ktorí v medzinárodnom skúšaní pomáhajú rozvíjať lekársky výskum porúch duševného zdravia. 

Ak sa chcete dozvedieť viac o klinických štúdiách, kontaktujte nás.