Komunita


A - SKUPINA

  • Skupina ľudí so skúsenosťou závislosti na alkohole
  • Každý nepárny týždeň v pondelok od 15.30 h. do 16.30 h.


BAP - SKUPINA

  • Skupina ľudí so skúsenosťou s bipolárnou afektívnou poruchou
  • Každý párny týždeň v pondelok od 15.30 h. do 16.30 h.