CENTRUM PRE PSYCHICKÉ FUNKCIE (CPPF)

Neštátne zdravotnícke zariadenie vo Vranove nad Topľou

STARÁME SA O VAŠE

 DUŠEVNÉ ZDRAVIE

Centrum pre psychické funkcie združuje dve psychiatrické ambulancie a psychiatrický stacionár so sídlom vo Vranove nad Topľou a jednu psychiatrickú ambulanciu v Hanušovciach nad Topľou, ako formy neštátneho zdravotníckeho zariadenia prevádzkovaného spoločnosťou Crystal Comfort s. r. o.

Ambulancie

Centrum pre psychické funkcie poskytuje zdravotnú starostlivosť v celom rozsahu psychiatrickej problematiky.

NOVINKY

Dňa 23.6.2023 nás navštívil v našom Centre tím z Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím na čele s pani ombudsmankou Zuzanou Stavrovskou a primátorom mesta Vranov nad Topľou, Jánom Raganom. Na milom stretnutí s klientami Centra nás pani komisárka oboznámila s činnosťou úradu a aktivitami, ktoré smerujú k posilneniu práv pacientov.

Bowling

10.09.2022

Dňa 10.9.2022 sa v priestoroch bowlingovej haly reštaurácie Pod Lipou vo Vranove nad Topľou uskutočnil športový deň.