CENTRUM PRE PSYCHICKÉ FUNKCIE (CPPF)

Neštátne zdravotnícke zariadenie vo Vranove nad Topľou

STARÁME SA O VAŠE

 DUŠEVNÉ ZDRAVIE

Centrum pre psychické funkcie združuje dve psychiatrické ambulancie a psychiatrický stacionár so sídlom vo Vranove nad Topľou a jednu psychiatrickú ambulanciu v Hanušovciach nad Topľou, ako formy neštátneho zdravotníckeho zariadenia prevádzkovaného spoločnosťou Crystal Comfort s. r. o.

Ambulancie

Centrum pre psychické funkcie poskytuje zdravotnú starostlivosť v celom rozsahu psychiatrickej problematiky.

NOVINKY

Poďakovanie

30.08.2022

Nedávno sme spolu zažili nádherný, slnečný športový deň, ktorý sa niesol pod názvom Spojme Nádej s Radosťou. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a spolu s nami prekonávali pripravené úlohy na stanovištiach. Niektoré sme zdolali hravo a niektoré zase s pomocou našich najbližších, priateľov, či našich detí. Noví priatelia, dobrá nálada a spoločné...